Σάμπης Μιζάν

Σάμπης Μιζάν

Υπεύθυνος Πωλήσεων

"Η προσέγγισή μας έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο και γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική επαφή και την άμεση εξυπηρέτηση."